W. Otto O.B.E. 5 Dan karatė seminaras. Šiauliai (2015m.)