W. Otto O.B.E. 5 Dan karatė seminaras. Mažeikiai (2014m.)